Ubytovací a obchodní podmínky Villa Nada

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky)

 1. Rezervace ubytování a dalších služeb v Apartmánovém domě Villa Nada , Donja Vala 189 , Drvenik ,Chorvatsko  a potvrzení této rezervace ze strany provozovatele je možné pouze písmeně, tj. zpravidla e-mailem. Za potvrzení rezervace se považuje buď automatické e-mailové potvrzení generované online rezervačním systémem Betria a nebo e-mailové potvrzení přímo od provozovatele.
 2. Zrušení rezervace ubytování a dalších služeb v Apartmánovém domě Villa Nada , Donja Vala 189 , Drvenik ,Chorvatsko 
  Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tj. zpravidla e-mailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit. Při rezervaci ubytování napřímo u provozovatele se za zrušení rezervace považuje e-mail s oznámením o zrušení rezervace adresovaný provozovateli anebo storno v online rezervačním systému Betria. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. Booking.com, Hotels.com apod.) je nutné rezervaci zrušit rovněž přes tohoto externího poskytovatele způsobem, který externí poskytovatel požaduje. V tomto případě se písemná notifikace přímo provozovateli NEPOVAŽUJE za řádné zrušení rezervace.
 3. Změna rezervace v Apartmánovém domě Villa Nada , Donja Vala 189 , Drvenik ,Chorvatsko 
  Požadavek na změnu rezervace, tj. přesun objednaných služeb v původním rozsahu na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace dle bodu 2. těchto Podmínek a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 4. Stornopoplatky
  Při zrušení rezervace dle bodu 2. a 3. těchto podmínek má provozovatel nárok na stornopoplatky za těchto podmínek, není-li stanoveno jinak:
  • Zrušení rezervace 60 a více dní před termínem nástupu na ubytování: ZDARMA
  • Zrušení rezervace (která byla podmíněna zálohovou platbou, popř. stornopoplatky) 59 dní (včetně) a méně před termínem nástupu na ubytování: 100% celkové objednané ceny ubytování ve zrušené rezervaci. Skupinové rezervace, tj. rezervace na vícero pokojů, se řídí individuálními podmínkami stanovenými při potvrzování takovéto rezervace ze strany provozovatele.
 5. Stornopoplatky a nevratné zálohy ve zvláštních případech
  Apartmánovém domě Villa Nada , Donja Vala 189 , Drvenik ,Chorvatsko  si vyhrazuje právo stanovit zvláštní režim storno poplatků. V těchto zvláštních případech (např. dlouhodobá rezervace, skupinová rezervace) může provozovatel vyžadovat nevratnou zálohu pro potvrzení požadované rezervace. Takováto záloha je nevratná, tj. neplatí ustanovení o rezervaci při včasném stornu dle bodu č. 4 těchto Podmínek. Na to, že požadovaná rezervace je v režimu tzv. zvláštního případu, bude host včas upozorněn již při požadavku na rezervaci stejně jako na to, že na tuto rezervaci se nevztahují standardní ustanovení těchto Podmínek o stornu.
 6. Nedojezd klienta
  Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a platí ustanovení bodu 4. těchto Podmínek.
 7. Čas nástupu na ubytování (check-in) a vyklizení pokoje (check-out) j
  Nástup na ubytování (check-in) je možný od 14 hodin. Při pozdějším příjezdu než 20:00 hod. je host povinen upozornit na tuto skutečnost e-mailem nebo telefonicky a sdělit předpokládaný čas příjezdu. Dřívější nástup na ubytování (early check-in) je možný v případě, že je hotelový pokoj k dispozici, a to zdarma po dohodě s provozovatelem ubytování. Host je povinen vyklidit pokoj (check-out) poslední den platné rezervace do 10 hod. Pozdější vyklizení hotelu je možné pouze po předchozí dohodě a s provozovatelem. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou.
 8.  Varování    -    na pokojích a ve vnitřních prostorách VIlla Nada je přísný zákaz kouření cigaret a to i elektronických. V případě jakéhokoliv poškození vybavení penzionu Villa Nada  bude účtován poplatek za způsobenou škodu. 
 9. Parkování je možné za poplatek 5 eur/ den . Rezervace není nutná .
Ubytujeme Vás ve stylových pokojích, jen 20 m od moře

Naše Ubytování

Rezervujte si ubytování

Využijte náš online rezervační formulář pro zjištění dostupnosti volných termínů

Sledujte nás

staňte se fanoušky našich sociálních sítí